Fjellbakken.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellbakken's Video ArchiveWeather Underground Webcams

 

Web-kamera retning fra Spannetoppen mot nordvest og Haugesund.
Haugen midt i bildet er Vardafjell, og den lavere haugen til venstre er Porshaugen. Videre opp til høyre for bildet kommer Brakahaug. Havet kan skimtes helt til venstre mot horisonten.
Bildet oppdateres hvert 5. minutt, værdataene hvert minutt.

 

Jeg laster opp bildene til WeatherUnderground i tillegg til denne siden. Der blir de arkivert, og du får muligheten til å se bildene for forskjellige tider på dagen, eller som en film for hele døgnet.

Kameraet er et Microsoft LifeCam Cinema HD (men bare med 640x480 på siden) som er montert i huset til en halogenlyskaster, og henger ute på veggen. Retningen er NNV. Bildet publiseres med et freewareprogram som heter WheresJames Webcam Publisher v.2.0 Beta.

Her er flere web-kameraer i området:
Haugesunds Avis (flere): http://www.h-avis.no/webkamera
Karmsundet: http://www.karmsundet.com/Web.htm
Jatec AS, Smedasundet sør: http://www.jatec.no/capture0.jpg

 
e-post | ©2004 Fjellbakken