Fjellbakken.no

Web-kamera retning fra Spannetoppen mot nordvest og Haugesund.
Haugen midt i bildet er Vardafjell, og den lavere haugen til venstre er Porshaugen. Videre opp til høyre for bildet kommer Brakahaug. Havet kan skimtes helt til venstre mot horisonten og Steinsfjellet rett til venstre for mobilmasten.
Bildet oppdateres hvert 2. minutt.

Kameraet er Logitech Pro C920 HD som er montert i huset til en halogenlyskaster, og henger ute på veggen. Retningen er NNV.

e-post | ©2004 Fjellbakken