Fjellbakken.no

 

Værdata

Google

Det er mulig du må oppgradere Flash-plugin for å se data over.

Om værstasjonen

Værstasjonen er plassert på Spannetoppen, sør for Haugesund, N59º23'11'' Ø05º19'37''.
05.02.2013, etter en periode med noe ustabil web-side, har jeg byttet til en annen web-host og regner med at jeg skal få en bedre oppetid. 29.10.2009 satte jeg i drift en ny værstasjon, en Davis Vantage Pro2 pluss wireless. Jeg har vært uten fungerende værstasjon siden juni 2009, og har fått et stort hull i statistikken på grunn av det. Ny stasjon ble importert fra USA. Det er en stasjon med noen flere muligheter enn jeg har hatt tidligere, nå får jeg og registrert solstyrke, UV og adskilte verdier for vindkast og gjennomsnittvind. Den forrige stasjonen var en La Crosse WS 2-550 med sensor for vindretning og -styrke, temperatur, fuktighet, lufttrykk, nedbør og soltimer, og med USB-kobling til PC. Sensorene står i nordenden av huset, på en liten mast i mønet. Huset ligger høyt i terrenget, 85 moh, med fritt utsyn i alle himmelretninger og havet i retning SV - NNV. Helganes flyplass, ENHD, ligger ca. 8 km mot SV.
Stasjonen ble satt i drift i februar 2004, da med en LaCrosse WS 2300. Ny stasjon fra LaCrosse ble koblet opp 02.12.2007. Jeg har gått fra kabling til sensorene til trådløs kobling mot sensorene. Den gamle stasjonen hentet data fra sensorene hvert 8. sekund via kabel. WS2-550 oppdaterte seg hvert 2. minutt. Davis hvert 4. sekund Den 24.11.2007 byttet jeg ut programvaren jeg benyttet for å laste opp data til WeatherUnderground. Fram til da har jeg benyttet Weather Underground HeavyWeather Uploader (WUHU). Det var et enkelt og stabilt program, men jeg savnet endel funksjonalitet. Nå bruker jeg Weather Display, som gir meg helt andre muligheter. Et eksempel ser du her.

Med Weather Display har jeg og fått muligheten til å laste opp værdata i wap-format. på denne siden: http://www.fjellbakken.no/wap/index.wml Det gjør det mulig, på en rask og effektiv måte, å laste med værdata på mobilen. Siden oppdateres automatisk hvert minutt. Jeg laster også opp data til Weather Underground hvert 5. minutt. Utviklingen kan følges grafisk på denne siden, eller hos Weather Underground.

Jeg hadde tidligere problemer registrering av korrekt vindhastighet på WS 2300, vindhastigheten viste ofte enten OFL eller 25,5 mps. Stormene i Januar 2005 ga så lave utslag på vindmålingene at jeg måtte gjøre noe for å få heve kvaliteten på målingene, og 14.01.2005 fikk jeg endelig skiftet kabel til vindsensoren etter beskrivelse fra Kenneth Lavrsen på http://www.lavrsen.dk/sources/weather/windmod.htm. Det løste alle problemer med feilmålinger fra vindmåleren.

Grunnet problemer med regnmåleren i oktober-november 2007 har jeg ikke pålitelige regndata fra denne perioden. Den har med ujevne mellomrom, i regnvær, telt det mangedobbelte av den regnmengden som var reell. Jeg har slettet måledata som var åpenbart feil, men det igjen gjør målingene ufullstendige.

Øyeblikksmålinger vist med Google-map

Click for Haugesund, Norway Forecast Weather Underground PWS IROGALAN14


e-post | ©2004 Fjellbakken